Sözlükte "terim" ne demek?

1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı olan sözcük, ıstılah.
2. A) cebirsel bir anlatımda + ya da - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri; b) bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri; c) bir kesrin pay ve paydasından her biri.
3. Geleneksel mantıkta özne ya da yüklem.

Cümle içinde kullanımı

Matematik terimi. gök bilimi terimi. Demircilik terimi.
Bazıları ise terimlerimizi milletler arası esaslara bağlamak davasındadırlar.
- F. R. Atay

Terim kelimesinin ingilizcesi

n. term, locution

Son eklenenler